urodaestetyka.pl

GeoSearch System – badania geologiczno-inżynierskie

GeoSearch System dostarcza swoim klientom szereg usług, w tym badania geologiczno-inżynierskie z pomocą profesjonalnego sprzętu – georadaru U-EXPLORER szwedzkiej firmy Geoscanners AB. Z pomocą georadaru można szybko i precyzyjnie zbadać strukturę gleby na dowolnej głębokości. Badania geologiczno-inżynierskie dostarczają takie informacje jak: słaba nośność gruntów, zmienne warunki geologiczne (dotyczy głównie stawiania budynków), poziom położenia wód gruntowych, sejsmicznie aktywne uskoki, rozrywanie, przestrzenny zasięg gruntów nośnych, jak również przestrzenna zmienność warunków budowlanych.